ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Ad Campaign: Η δομή μιας καμπάνιας (3 στάδια). (UPDATE: Έγινε από το FB μια μικρή ανανέωση στο design που θα βρείτε στο video 11.1)

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up