ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα δούμε αναλυτικά πώς θα φτιάξουμε μια διαφήμιση βήμα-προς-βήμα. (UPDATE: Έγινε από το FB μια ανανέωση στο design της δημιουργίας διαφήμισης που θα βρείτε στο video 11.1)

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up