ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Το Facebook πριν λίγο καιρό προχώρησε σε ορισμένες "αισθητικές" αλλαγές στην δημιουργία διαφημίσεων με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX). Η ουσία και η δομή δεν άλλαξε. Μικρές αλλαγές στο design έκανε τις οποίες θα βρείτε σε αυτό το video.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up