ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα μάθετε πώς θα φτιάξετε "αναφορές" και θα δούμε τα βασικά KPIs (Key Performance Indicators).

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up