ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Facebook Pixel: Τι είναι και πως το εγκαταστούμε στην σελίδα μας. Χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Θα βρείτε πληροφορίες για το εργαλείο που περιγράφουμε "Facbook Pixel Helper" στην επίσημη σελίδα του Facebook εδώ https://www.facebook.com/business/help/1700857106877546?recommended_by=198406697184603

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up