ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Τον Απρίλιο 2020, το Facebook προχώρησε σε κάποιες μικρές αλλαγές στο design της περιοχής του Custom Audience (προσαρμοσμένο κοινό). Τίποτα ουσιαστικό. Σκοπός του είναι η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX - user experience).

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up