ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Τι είναι τα «Προσαρμοσμένα Κοινά» και πώς θα φτιάξετε τα δικά σας. Οι 3 διαφορετικές «πηγές». Εδώ το Facebook μας βοηθάει να πάμε το marketing στο επόμενο επίπεδο!

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up