ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14

2. Περιεχόμενα εκπαίδευσης

Αναλυτικά τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και για τα 2 μέρη.