ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα δούμε πώς δημιουργούμε ένα «Παρόμοιο Κοινό». Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε νέο κοινό.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up