ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα δούμε 6 τύπους διαφημίσεων που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Εδώ ξεκινάμε με τις διαφημίσεις "Άμεσης Εμπειρίας" IX (πρώην CAMVA).

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up