ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα δούμε τι είναι οι "διαφημίσεις καταλόγου" (Catalog Ads). Ο συγκεκριμένος τύπος διαφήμισης έχει μια πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του. Εδώ θα βρείτε μια περιγραφή με τα βασικά στοιχεία του set-up.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up