ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Τον Απρίλιο 2020, το Facebook προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στο design στην περιοχή των Page Posts (Δημοσιεύσεις Σελίδας) με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX). Θα τις βρείτε στο video.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up