ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Φτάσαμε στο τέλος της εκπαίδευσης. Εδώ κάνουμε μια σύνοψη (συνολική) και βάζουμε σε μια σειρά όσα περιγράψαμε για να γίνουν όλα κατανοητά και να γνωρίζετε τα ακριβή βήματα που πρέπει να κάνετε. Θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. Είναι 12 ενέργειες. Προτείνω να δείτε το video μέχρι τέλους και επιλέξτε πώς θα ξεκινήσετε.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up