ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Business Manager: Τι είναι και πώς κάνουμε το βασικό Set-up. Πρόκειται για μια πλατφόρμα μέσα στο Facebook που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με σκοπό να διαχειριστούν τις σελίδες τους, τους διαφημιστικούς λογαριασμούς τους, και να δώσουν πρόσβαση σε αυτούς – σε άλλα άτομα ή διαφημιστικές εταιρείες.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up