ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Τον Απρίλιο 2020, το Facebook προχώρησε σε αλλαγές στο design της περιοχής διαχείρισης διαφημίσεων (ads manager). Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή - παρά μόνο στο design με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX updates).

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up