ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Ads Manger: Πλήρης και αναλυτική επεξήγηση. Η Διαχείριση διαφημίσεων (Ads Manager) είναι το σημείο εκκίνησης για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook, το Instagram και το Audience Network. Υπάρχει update στο video 8.1. με τις νέες αλλαγές του Fb στο design του Ads Manager.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up