ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εργαλείο Audience Insight (Στατιστικά Κοινού). Το εργαλείο αυτό μας βοηθάει με 2 τρόπους: 1. Να δημιουργήσουμε ένα αρχικό κοινό (seed audience), και 2. Να αξιολογήσουμε και να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το υπάρχον κοινό της σελίδα μας. Τα συμπεράσματα που που μπορούμε να βγάλουμε είναι πολλά και μας βοηθούν να φτιάξουμε "στοχευμένες" διαφημιστικές καμπάνιες.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up