ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΜΕΡΟΣ 2ο
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ IOS14
Εδώ θα βρείτε το 2ο video - για το αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε στην σελίδα μας Facebook λόγω των επιπτώσεων του ios14 (και πάνω). Θα δείτε βήμα-προς-βήμα την διαδικασία για να προετοιμαστείτε κατάλληλα καθώς και πώς θα εγκαταστήσετε στην πράξη το Conversions Api εφόσον έχετε Wordpress.

Oops! This lesson is locked

Please login or sign up to access this lesson

Login   Or   Sign Up